Multi Uyap

Uyap Kullanımını Kolaylaştırmaya Yönelik Çözümümüz Olan MultiUYAP


Uygulamalarımızın Amacı Tahsilat Performansını Yükseltmek, Hukuk Bürolarının İş Yükünü Hafifletmek ve Performanslarını Artırmaktır. Gelişen Koşullar ve Teknolojiler Işığında Her Geçen Gün Yeni Fikir ve Uygulamalarla Hukuk Bürolarının Sorunlarına Çözüm Üretmeye Devam Etmekteyiz.

  • CRM Aracı İle Ofis – Personel Yönetim Modülü ,
  • İcra Takip Modülü ,
  • VOiP ile Çağrı Merkezi Yönetimi Modülü ,
  • Uyap Toplu Sorgu Modülü ,
  • Uyap Toplu Evrak İmza Modülü ,
  • Uyap Toplu Evrak Gönderme Modülü ,
  • Tek E-İmza İle Birden Fazla Uyap Girişi ,
  • Adres Araştırması – Vizit Sonuç Kayıt Modülü ,
  • TCKNo ile Toplu SMS Gönderim Modülü ,
  • Online Borç Sorgu Panelleri ,

Ve Sayamadığımız Bir Çok Özellik…


En eskisi yada en büyüğü değiliz... Ancak en iyisi olmaya çalışıyoruz...